Verzuim

Zodra een van uw medewerkers ziek wordt krijgt u te maken met verschillende wettelijke regels zoals de wet verbetering poortwachter. Regels die veel tijd van u vergen om nageleefd te worden, maar ook regels die financiële risico's met zich meebrengen indien u ze niet naleeft.

Wij bieden u precies die ontzorging die U nodig heeft op het gebied van verzuim en re-integratie!

Wij werken met casemanagers die uw vaste contactpersonen zijn. Ze zijn gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw werknemer en zoeken altijd naar de mogelijkheden die iemand heeft. Zij kijken door een andere bril!

Doordat zij u en uw bedrijf kennen en kennis hebben van de financiële risico's en verhaalmogelijkheden is de casemanager in staat om uw schadelast tot een minimum te beperken. De nadruk ligt bij ons namelijk op de re-integratie en niet op de ziekte of het gebrek.

Als u weet dat ruim 70% van het verzuim geen medische oorzaak heeft, dan zult u het met ons eens zijn dat een bedrijfsarts alleen ingezet dient te worden als er een medische beoordeling noodzakelijk is.

Wat wel nodig is, is goede communicatie tussen u en ons. Weten wat er bij u op de vloer leeft!
Onze casemanagers komen dan ook regelmatig bij u langs en kijken samen met u naar de mogelijkheden om een werknemer te laten re-integreren. Daarnaast werken wij nauw samen met bedrijfsartsen, psychologen, bedrijfsfysiotherapeuten, ergonomen en re-integratiebureaus waardoor onze lijnen kort zijn en interventies snel kunnen worden ingezet.

Door onze casemanagers, korte lijnen met samenwerken partijen en het gebruik van een goed verzuimvolgsysteem, realiseren wij arbodienstverlening op maat, met aandacht voor mens en organisatie!

Mogen wij ook U ontzorgen?